Produkter

Sløyekar/Avblødningskar m/hevebunn

Vårt hevebingesystem er laget i aluminium eller rustfritt med metalisert hydraulisk stempel, stempelstang er i rustfritt stål.

Vårt sylyndersystem er veldig stabilt og har vært i bruk på båter i mange år. Stempelanordningen kan brukes fra små bløggebinger og opp til ganske store inntaksbinger til snurevad.

Flere og flere bruker nå hydrauliske løft på sine sløyekar da det viser seg at de karrene som ble laget med hæving med vann var mye søl og ikke fungerte som de ønsket.