Tjenester

Produksjon og service på hydraulisk dekksmaskineri og løfteinnretninger for den norsk kystflåten, samt prosjektering og service på høytrykkhydrauliske systemer. Vi ønsker  å dekke et geografisk område med service og spesialkompetanse.